2016-17 XI Class Admission (Selected List)
17/06/2016

Printedon:16.06.2016

XI CLASS ADMISSION (SESSION 2016 - 2017)

 

S O SHermann Gmeiner College(108215), Dhaka, Mirpur Morning-Bangla-Science

 

SelectedList (In order of Roll No.)

 

Own Category(76)

 

SSC Roll

Board

Passing Year

Name

203761

DHAKA

2016

ANIKA MONIR

203762

DHAKA

2016

ARIA JAHIN

203763

DHAKA

2016

AYESHA RAHMAN

203764

DHAKA

2016

DAINA MONICA GOMES

203765

DHAKA

2016

DEBADRITA HALDER

203766

DHAKA

2016

IBNATH NAOUR REEVE

203767

DHAKA

2016

KASHFIA BARI EPSHITA

203768

DHAKA

2016

MAHIMA ISLAM

203769

DHAKA

2016

MAIRUKH WARDI

203770

DHAKA

2016

MAHBUBA ISLAM

203771

DHAKA

2016

NUSRAT JAHAN NOWSHIN

203772

DHAKA

2016

NUSRA AKTER TAKIA

203773

DHAKA

2016

NAZIA NUZHAT PRAPTI

203774

DHAKA

2016

TASHNUBA FAREEN

203775

DHAKA

2016

TASNUVA RAHMAN LABIBA

203776

DHAKA

2016

JANNATI NYME MONIKA

203777

DHAKA

2016

SADIA AFRIN

203778

DHAKA

2016

SUMAYA SANJANA SOIREE

203779

DHAKA

2016

ANIKA TASNIM

203780

DHAKA

2016

ANIKA HOSSAIN

203781

DHAKA

2016

AYSHA TUT TOHURA

203782

DHAKA

2016

JARIKA JAHAN TUMPA

203783

DHAKA

2016

JANNATIN TAJRI

203784

DHAKA

2016

KAREENA KIBRIA ERIN

203785

DHAKA

2016

MAHBUBA FERDAOUS

203787

DHAKA

2016

SAMIA ALAM RUMKI

203788

DHAKA

2016

NISHAT NAWAL AZMEE

203789

DHAKA

2016

NUSRAT ZAHAN PRIOTA

203790

DHAKA

2016

PRITHULA PROTITI PROMA

203791

DHAKA

2016

SADIA AKTER REMA

203792

DHAKA

2016

SANJIDA HOSSAIN ANANNA

203793

DHAKA

2016

SYEDA LABIBA TASNIM

203794

DHAKA

2016

TAHREEN NANJIBA

203795

DHAKA

2016

TASNIM ZAMAN ASHA

203796

DHAKA

2016

ZARRIN TASNIM JESY

203797

DHAKA

2016

SYEDA TASNIA AHMED

203798

DHAKA

2016

TOUHIDA ALAM KHAN TOUSHI

203799

DHAKA

2016

REHANA PARVIN SAJUTI

203800

DHAKA

2016

ABRAR ZAWAD

203801

DHAKA

2016

ATIQUE MANSUR KHAN CHOWDHURY

203802

DHAKA

2016

ANDALIB ALAM


OWN

SSC Roll

Board

Passing Year

Name

203803

DHAKA

2016

ASIF AHMED

203804

DHAKA

2016

FARHAN KHAN

203805

DHAKA

2016

FAZLE RABBI

203806

DHAKA

2016

IMREZ ISHRAQUE

203807

DHAKA

2016

MD. HASAN SAFKAT RASIF

203808

DHAKA

2016

MD. JUBAIR HOSSAIN TAYAIB

203809

DHAKA

2016

MD. RAIHAN ISLAM

203810

DHAKA

2016

NAZMUS SALEHEEN SHIHAB

203811

DHAKA

2016

PRANTIK BARON DAS

203812

DHAKA

2016

PROSENJIT DAS

203813

DHAKA

2016

RUSHABUN NAZRUL YAANAMU

203814

DHAKA

2016

S. M. FAIYAZUR RAHMAN ABID

203815

DHAKA

2016

SHADIQUE MAHBUB ISLAM

203816

DHAKA

2016

SHEIKH AZMAEEN JAWAD

203818

DHAKA

2016

ZABID FARHAN

203819

DHAKA

2016

OSAMA BIN NAZIM

203820

DHAKA

2016

RIFAT FARUK ZITU

203821

DHAKA

2016

MD. AHSAN RAHAT

203822

DHAKA

2016

AHMAD ZUBAIR

203823

DHAKA

2016

AHNAF TAHMID BIN SIDDIQUE

203824

DHAKA

2016

AYAT AHMED

203825

DHAKA

2016

ASIF MEHEDI

203826

DHAKA

2016

AZIZUL HAKIM SHUVO

203827

DHAKA

2016

A K M TAIMUR SAKIB

203828

DHAKA

2016

FAYEDUZZAMAN TAMIM

203829

DHAKA

2016

IFTHIKHAR ZAMAN

203830

DHAKA

2016

MD. KAWSER ISLAM

203831

DHAKA

2016

MD. MEHDAD HOSSAIN

203832

DHAKA

2016

NADIM MAHMOOD

203833

DHAKA

2016

RAZIT KABIR

203834

DHAKA

2016

SHAFAYAT HOSSAIN SIAM

203836

DHAKA

2016

SHAMIT FATIN

203838

DHAKA

2016

ABU OSAMA BIN FOKHRUL

203839

DHAKA

2016

MD. TAMIM UL ISLAM

203840

DHAKA

2016

MUHTASIM ABEED

 

General(30)

 

SSC Roll

Board

Passing Year

Name

103737

CHITTAGONG

2016

TASMIMA TAMANNA

104295

CHITTAGONG

2016

MUHAMMAD JAWAD CHOWDHURY

104691

CHITTAGONG

2016

MD. SAYEM RAHMAN

106455

DHAKA

2016

KHONDKER SALMAN SAYEED

107139

DHAKA

2016

ABDULLAH AL OMAR

107584

DHAKA

2016

MD. ENAMUL HASAN

107585

DHAKA

2016

SAMIRAN BHOWMIK

108581

DHAKA

2016

MIA SAKIB HUSSAIN

114119

RAJSHAHI

2016

MST. RAFIA FERDOUS MRIDU

114615

DHAKA

2016

ALISHA NUSRAT LAMIA

118418

DHAKA

2016

FARIHA BINTE RAFIQ

118420

DHAKA

2016

ISHIKA TARIN

118690

DHAKA

2016

TAJRIAN HOQUE NITUL


General

SSC Roll

Board

Passing Year

Name

118694

DHAKA

2016

NISHAT TASNIM

118700

DHAKA

2016

SANJIDA MAHMUD

118703

DHAKA

2016

JERIN YASMIN RAKA

118708

DHAKA

2016

ATIA NURAEEN MEEM

118876

DHAKA

2016

NAFISA KALAM MUNTAHA

119161

DHAKA

2016

ABDULLAH ABU RAFEH

119885

RAJSHAHI

2016

SHATAK SUDIPTO ROY

122717

JESSORE

2016

SOURAV DAS SUVRO

128073

RAJSHAHI

2016

MD. RIDWAN

131775

DHAKA

2016

NISHAT TASNIM TUMPA

131791

DHAKA

2016

SUMIYA AMIN

135650

RAJSHAHI

2016

SADIA SULTANA KAMAL

136481

DHAKA

2016

RAYHAN-BIN-MASUD

147883

DHAKA

2016

JAIMA ISLAM

155456

RAJSHAHI

2016

NILOTPOL DUTTA

205595

DHAKA

2016

ARKA JYOTI CHAKRABORTY

207585

DHAKA

2016

KHANDOKER MD REZWAN

 

Freedom Fighter Quota(2)

 

SSC Roll

Board

Passing Year

Name

118852

JESSORE

2016

MOST SUNJIDA HAQUE SHAWRNA

136484

DHAKA

2016

ARINDAM DAS

 

Outside Division/ District Head Quarter Quota(1)

 

SSC Roll

Board

Passing Year

Name

131776

DHAKA

2016

SANJIDA ALAM USHNA

 

Education Qu

 

ota(1)

 

 

SSC Roll

Board

Passing Year

Name

118433

DHAKA

2016

SADIA HOSSAIN